User Tools

Site Tools


12541-ommatius-amurensis-la-gi

Ommatius amurensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. amurensis
Danh pháp hai phần
Ommatius amurensis
(Richter, 1960)

Ommatius amurensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius amurensis được Richter miêu tả năm 1960. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius amurensis tại Wikispecies
12541-ommatius-amurensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)