User Tools

Site Tools


12551-ommatius-compactus-la-gi

Ommatius compactus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. compactus
Danh pháp hai phần
Ommatius compactus
Becker, 1925

Ommatius compactus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius compactus được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius compactus tại Wikispecies
12551-ommatius-compactus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)