User Tools

Site Tools


12553-ommatius-digitus-la-gi

Ommatius digitus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. digitus
Danh pháp hai phần
Ommatius digitus
Scarbrough & Marascia & Hill, 2003

Ommatius digitus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius digitus được Scarbrough & Marascia & Hill miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius digitus tại Wikispecies
12553-ommatius-digitus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)