User Tools

Site Tools


12554-ommatius-dignus-la-gi

Ommatius dignus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. dignus
Danh pháp hai phần
Ommatius dignus
Scarbrough, 2000

Ommatius dignus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius dignus được Scarbrough miêu tả năm 2000.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius dignus tại Wikispecies
12554-ommatius-dignus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)