User Tools

Site Tools


12555-ommatius-dilatipennis-la-gi

Ommatius dilatipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. dilatipennis
Danh pháp hai phần
Ommatius dilatipennis
Wulp, 1872

Ommatius dilatipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius dilatipennis được Wulp miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius dilatipennis tại Wikispecies
12555-ommatius-dilatipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)