User Tools

Site Tools


12557-ommatius-drusus-la-gi

Ommatius drusus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. drusus
Danh pháp hai phần
Ommatius drusus
Oldroyd, 1970

Ommatius drusus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius drusus được Oldroyd miêu tả năm 1970. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius drusus tại Wikispecies
12557-ommatius-drusus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)