User Tools

Site Tools


12558-ommatius-emarginatus-la-gi

Ommatius emarginatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. emarginatus
Danh pháp hai phần
Ommatius emarginatus
Scarbrough, 1985

Ommatius emarginatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius emarginatus được Scarbrough miêu tả năm 1985. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius emarginatus tại Wikispecies
12558-ommatius-emarginatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)