User Tools

Site Tools


12562-ommatius-flavipennis-la-gi

Ommatius flavipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. flavipennis
Danh pháp hai phần
Ommatius flavipennis
Scarbrough, 2003

Ommatius flavipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius flavipennis được Scarbrough miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius flavipennis tại Wikispecies
12562-ommatius-flavipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)