User Tools

Site Tools


12564-ommatius-flavipyga-la-gi

Ommatius flavipyga
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. flavipyga
Danh pháp hai phần
Ommatius flavipyga
Becker, 1925

Ommatius flavipyga là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius flavipyga được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius flavipyga tại Wikispecies
12564-ommatius-flavipyga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)