User Tools

Site Tools


12565-ommatius-flexus-la-gi

Ommatius flexus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. flexus
Danh pháp hai phần
Ommatius flexus
Scarbrough, 2002

Ommatius flexus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius flexus được Scarbrough miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius flexus tại Wikispecies
12565-ommatius-flexus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)