User Tools

Site Tools


12566-ommatius-fulvimanus-la-gi

Ommatius fulvimanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. fulvimanus
Danh pháp hai phần
Ommatius fulvimanus
Wulp, 1872

Ommatius fulvimanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius fulvimanus được Wulp miêu tả năm 1872. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai và miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius fulvimanus tại Wikispecies
12566-ommatius-fulvimanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)