User Tools

Site Tools


12569-ommatius-imperator-la-gi

Ommatius imperator
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. imperator
Danh pháp hai phần
Ommatius imperator
Oldroyd, 1939

Ommatius imperator là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius imperator được Oldroyd miêu tả năm 1939. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius imperator tại Wikispecies
12569-ommatius-imperator-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)