User Tools

Site Tools


12571-ommatius-longipennis-la-gi

Ommatius longipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. longipennis
Danh pháp hai phần
Ommatius longipennis
Lindner, 1955

Ommatius longipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius longipennis được Lindner miêu tả năm 1955. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius longipennis tại Wikispecies
12571-ommatius-longipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)