User Tools

Site Tools


12572-ommatius-madagascariensis-la-gi

Ommatius madagascariensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. madagascariensis
Danh pháp hai phần
Ommatius madagascariensis
Macquart, 1838

Ommatius madagascariensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius madagascariensis được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius madagascariensis tại Wikispecies
12572-ommatius-madagascariensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)