User Tools

Site Tools


12577-ommatius-minor-la-gi

Ommatius minor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. minor
Danh pháp hai phần
Ommatius minor
Doleschall, 1857

Ommatius minor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius minor được Doleschall miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius minor tại Wikispecies
12577-ommatius-minor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)