User Tools

Site Tools


12578-ommatius-nigrantis-la-gi

Ommatius nigrantis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. nigrantis
Danh pháp hai phần
Ommatius nigrantis
Scarbrough, 2003

Ommatius nigrantis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius nigrantis được Scarbrough miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius nigrantis tại Wikispecies
12578-ommatius-nigrantis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)