User Tools

Site Tools


12579-ommatius-nigripes-la-gi

Ommatius nigripes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. nigripes
Danh pháp hai phần
Ommatius nigripes
Becker, 1925

Ommatius nigripes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius nigripes được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius nigripes tại Wikispecies
12579-ommatius-nigripes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)