User Tools

Site Tools


12581-ommatius-pashokensis-la-gi

Ommatius pashokensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. pashokensis
Danh pháp hai phần
Ommatius pashokensis
Joseph & Parui, 1983

Ommatius pashokensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius pashokensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1983.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius pashokensis tại Wikispecies
12581-ommatius-pashokensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)