User Tools

Site Tools


12584-ommatius-perscientus-la-gi

Ommatius perscientus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. perscientus
Danh pháp hai phần
Ommatius perscientus
Scarbrough, 2003

Ommatius perscientus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius perscientus được Scarbrough miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius perscientus tại Wikispecies
12584-ommatius-perscientus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)