User Tools

Site Tools


12589-ommatius-pulchellus-la-gi

Ommatius pulchellus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. pulchellus
Danh pháp hai phần
Ommatius pulchellus
Bromley, 1936

Ommatius pulchellus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius pulchellus được Bromley miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius pulchellus tại Wikispecies
12589-ommatius-pulchellus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)