User Tools

Site Tools


12591-ommatius-ramakrishnai-la-gi

Ommatius ramakrishnai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. ramakrishnai
Danh pháp hai phần
Ommatius ramakrishnai
Joseph & Parui, 1999

Ommatius ramakrishnai là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius ramakrishnai được Joseph & Parui miêu tả năm 1999.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius ramakrishnai tại Wikispecies
12591-ommatius-ramakrishnai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)