User Tools

Site Tools


12592-ommatius-schineri-la-gi

Ommatius schineri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. schineri
Danh pháp hai phần
Ommatius schineri
Martin, 1965

Ommatius schineri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius schineri được Martin miêu tả năm 1965.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius schineri tại Wikispecies
12592-ommatius-schineri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)