User Tools

Site Tools


12594-ommatius-singlensis-la-gi

Ommatius singlensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. singlensis
Danh pháp hai phần
Ommatius singlensis
Oldroyd, 1975

Ommatius singlensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius singlensis được Oldroyd miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius singlensis tại Wikispecies
12594-ommatius-singlensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)