User Tools

Site Tools


12595-ommatius-sinuatus-la-gi

Ommatius sinuatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. sinuatus
Danh pháp hai phần
Ommatius sinuatus
Scarbrough & Marascia & Hill, 2003

Ommatius sinuatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius sinuatus được Scarbrough & Marascia & Hill miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius sinuatus tại Wikispecies
12595-ommatius-sinuatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)