User Tools

Site Tools


12601-ommatius-unguiculatus-la-gi

Ommatius unguiculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. unguiculatus
Danh pháp hai phần
Ommatius unguiculatus
Scarbrough, 2002

Ommatius unguiculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius unguiculatus được Scarbrough miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius unguiculatus tại Wikispecies
12601-ommatius-unguiculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)