User Tools

Site Tools


12603-ommatius-venator-la-gi

Ommatius venator
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. venator
Danh pháp hai phần
Ommatius venator
Speiser, 1910

Ommatius venator là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius venator được Speiser miêu tả năm 1910. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius venator tại Wikispecies
12603-ommatius-venator-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)