User Tools

Site Tools


12631-opocapsis-dioctrioides-la-gi

Opocapsis dioctrioides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Opocapsis
Loài (species) O. dioctrioides
Danh pháp hai phần
Opocapsis dioctrioides
Walker, 1858

Opocapsis dioctrioides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Opocapsis dioctrioides được Walker miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Opocapsis dioctrioides tại Wikispecies
12631-opocapsis-dioctrioides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)