User Tools

Site Tools


12633-opseostlengis-insignis-la-gi

Opseostlengis insignis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Opseostlengis
Loài (species) O. insignis
Danh pháp hai phần
Opseostlengis insignis
White, 1914

Opseostlengis insignis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Opseostlengis insignis được White miêu tả năm 1914.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Opseostlengis insignis tại Wikispecies
12633-opseostlengis-insignis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)