User Tools

Site Tools


12642-ordzhonikidze-la-gi

Ordzhonikidze có thể chỉ:

Nhân vật:

Địa danh đặt tên theo Sergo Ordzhonikidze:

  • Vahan, Armenia, tên cũ là Ordzhonikidze, thị xã
  • Orconikidze, Beylagan, Azerbaijan, tên cũ là Ordzhonikidze, một làng
  • Nərimankənd, Gadabay, Azerbaijan, cũng có tên Ordzhonikidze, khu tự quản
  • Orconikidze, Shaki, Azerbaijan, cũng gọi là Ordzhonikidze, một làng
  • Ordzhonikidze, tên cũ thành phố Vladikavkaz, thủ phủ của Bắc Ossetia-Alania
  • tên cũ của thành phố Yenakiieve, Ukraina, từ năm 1937 đến năm 1943
  • Ordzhonikidze, Ukraina, thành phố Ukraina
  • Ordzhonikidze, khu định cư đô thị của Feodosiya, Crimea

Khác:

12642-ordzhonikidze-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)