User Tools

Site Tools


12651-oreolalax-la-gi

Oreolalax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Megophryidae
Chi (genus) Oreolalax
Myers & Leviton, 1962
Loài điển hình
Scutiger pingii
Liu, 1943

Oreolalax là một chi động vật lưỡng cư trong họ Megophryidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 18 loài và 59% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

 • Oreolalax chuanbeiensis
 • Oreolalax granulosus
 • Oreolalax jingdongensis
 • Oreolalax liangbeiensis
 • Oreolalax lichuanensis
 • Oreolalax major
 • Oreolalax multipunctatus
 • Oreolalax nanjiangensis
 • Oreolalax omeimontis
 • Oreolalax pingii
 • Oreolalax popei
 • Oreolalax puxiongensis
 • Oreolalax rhodostigmatus
 • Oreolalax rugosus
 • Oreolalax schmidti
 • Oreolalax sterlingae
 • Oreolalax weigoldi
 • Oreolalax xiangchengensis
 1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
 • Oreolalax tại Encyclopedia of Life
 • Oreolalax tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
 • Oreolalax 206997 tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).

]]

12651-oreolalax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)