User Tools

Site Tools


12653-oreophrynella-la-gi

Oreophrynella
Oreophrynella quelchii.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Oreophrynella
Boulenger, 1895
Các loài

8 species; see table.

Oreophrynella là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 8 loài và 75% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
12653-oreophrynella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)