User Tools

Site Tools


12675-orophotus-chrysogaster-la-gi

Orophotus chrysogaster
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Orophotus
Loài (species) O. chrysogaster
Danh pháp hai phần
Orophotus chrysogaster
Becker, 1925

Orophotus chrysogaster là một loài ruồi trong họ Asilidae. Orophotus chrysogaster được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Orophotus chrysogaster tại Wikispecies
12675-orophotus-chrysogaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)