User Tools

Site Tools


12676-orophotus-fulvidus-la-gi

Orophotus fulvidus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Orophotus
Loài (species) O. fulvidus
Danh pháp hai phần
Orophotus fulvidus
Becker, 1925

Orophotus fulvidus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Orophotus fulvidus được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Orophotus fulvidus tại Wikispecies
12676-orophotus-fulvidus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)