User Tools

Site Tools


12679-orophotus-pilosus-la-gi

Orophotus pilosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Orophotus
Loài (species) O. pilosus
Danh pháp hai phần
Orophotus pilosus
Scarbrough & Duncan, 2004

Orophotus pilosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Orophotus pilosus được Scarbrough & Duncan miêu tả năm 2004. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Orophotus pilosus tại Wikispecies
12679-orophotus-pilosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)