User Tools

Site Tools


12680-orophotus-univittatus-la-gi

Orophotus univittatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Orophotus
Loài (species) O. univittatus
Danh pháp hai phần
Orophotus univittatus
Becker, 1925

Orophotus univittatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Orophotus univittatus được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Orophotus univittatus tại Wikispecies
12680-orophotus-univittatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)