User Tools

Site Tools


12689-orthogonis-liturifera-la-gi

Orthogonis liturifera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Orthogonis
Loài (species) O. liturifera
Danh pháp hai phần
Orthogonis liturifera
Walker, 1861

Orthogonis liturifera là một loài ruồi trong họ Asilidae. Orthogonis liturifera được Walker miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Orthogonis liturifera tại Wikispecies
12689-orthogonis-liturifera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)