User Tools

Site Tools


12692-os-rio-la-gi

Osório là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 663,267 km², dân số năm 2007 là 39294 người, mật độ 59,24 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12692-os-rio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)