User Tools

Site Tools


12695-oscaecilia-la-gi

Oscaecilia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Gymnophiona
Họ (familia) Caeciliidae
Chi (genus) Oscaecilia
Taylor, 1968
Các loài

Xem trong bài.

Oscaecilia là một chi động vật lưỡng cư trong họ Caeciliidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 9 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
12695-oscaecilia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)