User Tools

Site Tools


12712-ospriocerus-latipennis-la-gi

Ospriocerus latipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ospriocerus
Loài (species) O. latipennis
Danh pháp hai phần
Ospriocerus latipennis
Loew, 1866

Ospriocerus latipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ospriocerus latipennis được Loew miêu tả năm 1866.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ospriocerus latipennis tại Wikispecies
12712-ospriocerus-latipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)