User Tools

Site Tools


12713-ospriocerus-nitens-la-gi

Ospriocerus nitens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ospriocerus
Loài (species) O. nitens
Danh pháp hai phần
Ospriocerus nitens
Coquillett, 1904

Ospriocerus nitens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ospriocerus nitens được Coquillett miêu tả năm 1904.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ospriocerus nitens tại Wikispecies
12713-ospriocerus-nitens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)