User Tools

Site Tools


12745-ouro-branco-la-gi

Ouro Branco là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 204,84 km², dân số năm 2007 là 11044 người, mật độ 53,91 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12745-ouro-branco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)