User Tools

Site Tools


12764-oxydactyla-la-gi

Oxydactyla
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Oxydactyla
Kampen, 1913
Các loài

Xem trong bài.

Oxydactyla là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 5 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
12764-oxydactyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)