User Tools

Site Tools


12765-oxynoton-arnaudi-la-gi

Oxynoton arnaudi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Oxynoton
Loài (species) O. arnaudi
Danh pháp hai phần
Oxynoton arnaudi
Oldroyd, 1974

Oxynoton arnaudi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Oxynoton arnaudi được Oldroyd miêu tả năm 1974. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Oxynoton arnaudi tại Wikispecies
12765-oxynoton-arnaudi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)