User Tools

Site Tools


12774-p-de-serra-la-gi

Pé de Serra là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 558,438 km², dân số năm 2007 là 10966 người, mật độ 19,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12774-p-de-serra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)