User Tools

Site Tools


12804-padre-bernardo-la-gi

Padre Bernardo là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 3137,903 km², dân số năm 2007 là 25220 người, mật độ 8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12804-padre-bernardo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)