User Tools

Site Tools


12812-pagidolaphria-chrysotelus-la-gi

Pagidolaphria chrysotelus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pagidolaphria
Loài (species) P. chrysotelus
Danh pháp hai phần
Pagidolaphria chrysotelus
Walker, 1855

Pagidolaphria chrysotelus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pagidolaphria chrysotelus được Walker miêu tả năm 1855.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pagidolaphria chrysotelus tại Wikispecies
12812-pagidolaphria-chrysotelus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)