User Tools

Site Tools


12813-pagidolaphria-egregia-la-gi

Pagidolaphria egregia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pagidolaphria
Loài (species) P. egregia
Danh pháp hai phần
Pagidolaphria egregia
Wulp, 1898

Pagidolaphria egregia là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pagidolaphria egregia được Wulp miêu tả năm 1898.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pagidolaphria egregia tại Wikispecies
12813-pagidolaphria-egregia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)