User Tools

Site Tools


12814-pagidolaphria-gigas-la-gi

Pagidolaphria gigas
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pagidolaphria
Loài (species) P. gigas
Danh pháp hai phần
Pagidolaphria gigas
Macquart, 1838

Pagidolaphria gigas là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pagidolaphria gigas được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pagidolaphria gigas tại Wikispecies
12814-pagidolaphria-gigas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)