User Tools

Site Tools


12824-paiva-la-gi

Paiva là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 58,313 km², dân số năm 2007 là 1630 người, mật độ 30,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12824-paiva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)