User Tools

Site Tools


12831-palaeomolobra-antiqua-la-gi

Palaeomolobra antiqua
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Palaeomolobra
Loài (species) P. antiqua
Danh pháp hai phần
Palaeomolobra antiqua
James, 1939

Palaeomolobra antiqua là một loài ruồi trong họ Asilidae. Palaeomolobra antiqua được James miêu tả năm 1939.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Palaeomolobra antiqua tại Wikispecies
12831-palaeomolobra-antiqua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)